-

TPBVSK Men vi sinh FranGoldBIO

180,000₫

TPBVSK HEPAPOWER Plus

160,000₫

TPBVSK Shark Canadas

170,000₫

TPBVSK GABAGOLD Canadas

260,000₫

TPBVSK FranGold Canxi-F

250,000₫

TPBVSK Jeskyo Zinc

160,000₫

TPBVSK DAISOSAMIN GOLD

180,000₫

TPBVSK Jeskyo Gold 7

280,000₫

TPBVSK JeskyoDiva Gold

400,000₫

TPBVSK Natto - Paristech

190,000₫

TPBVSK CASOLIVER

150,000₫

TPBVSK FranGoldCozil

160,000₫

TPBVSK Canadas Omega 3.6.9

150,000₫

TPBVSK KosaeKing S

310,000₫

CẢI THIỆN SỨC KHỎE

🎊🎊

🎊🎊 "𝐕𝐔𝐈 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐔 𝐍𝐇𝐈 - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐌𝐄̂ 𝐋𝐘" 🎁🎁

𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 2 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑭𝒓𝒂𝒏𝑮𝒐𝒍𝒅𝑵𝒆𝒔𝒕 𝑪𝒂𝒏𝒙𝒊 𝑵𝒂𝒏𝒐 + 2 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑭𝒓𝒂𝒏𝑮𝒐𝒍𝒅𝑵𝒆𝒔𝒕 𝑮𝒓𝒐𝒘 𝑲𝒊𝒅𝒔 𝑰𝑸/𝑫𝑯𝑨 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 499𝒌 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 2 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑭𝒓𝒂𝒏𝑮𝒐𝒍𝒅𝑵𝒆𝒔𝒕 𝑪𝒂𝒏𝒙𝒊 𝑵𝒂𝒏𝒐 +...

Xem chi tiết

"𝐕𝐔𝐈 Đ𝐎́𝐍 𝐇𝐄̀ 𝐒𝐀𝐍𝐆 - 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆"

"𝐕𝐔𝐈 Đ𝐎́𝐍 𝐇𝐄̀ 𝐒𝐀𝐍𝐆 - 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆" 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑱𝒆𝒔𝒌𝒚𝒐 𝑮𝒐𝒍𝒅 7 (𝑯𝑸𝑻) 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 499𝒌 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒉𝒐...

Xem chi tiết
🎁🎁𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇: “𝐌𝐔𝐀 𝐘𝐄̂́𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 – 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘”🎁🎁

🎁🎁𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇: “𝐌𝐔𝐀 𝐘𝐄̂́𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 – 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘”🎁🎁

 Nhằm tri ân đến quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của #FranGold_Nest trong suốt thời gian qua, tháng 05 này...

Xem chi tiết
𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 - Đ𝐎́𝐍 𝐇𝐄̀ 𝐊𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐉𝐄𝐒𝐊𝐘𝐎𝐒𝐔𝐍 𝐔𝐕𝐀/𝐁

𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 - Đ𝐎́𝐍 𝐇𝐄̀ 𝐊𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐉𝐄𝐒𝐊𝐘𝐎𝐒𝐔𝐍 𝐔𝐕𝐀/𝐁

𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 - Đ𝐎́𝐍 𝐇𝐄̀ 𝐊𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐉𝐄𝐒𝐊𝐘𝐎𝐒𝐔𝐍 𝐔𝐕𝐀/𝐁    𝑯𝒆̀ đ𝒆̂́𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊, 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒆 𝒍𝒂̀𝒏 𝒅𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒊̣𝒏, 𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒓𝒐̛̃?#Sức_Khỏe_Vàng_247...

Xem chi tiết

"𝐌𝐔𝐀 𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘 - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆"

"𝐌𝐔𝐀 𝐘𝐄̂́𝐍 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘 - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆"  💞 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒍𝒐̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒔𝒆𝒕 5 𝒍𝒐̣ 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑭𝒓𝒂𝒏𝑮𝒐𝒍𝒅𝑵𝒆𝒔𝒕 𝑮𝒓𝒐𝒘𝑲𝒊𝒅𝒔...

Xem chi tiết
💞💞

💞💞 "𝐆𝐔̛̉𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐒𝐔̛́𝐂 𝐊𝐇𝐎̉𝐄 - 𝐆𝐎́𝐈 𝐓𝐑𝐎̣𝐍 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆" 💞💞 🍀

"𝐆𝐔̛̉𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐒𝐔̛́𝐂 𝐊𝐇𝐎̉𝐄 - 𝐆𝐎́𝐈 𝐓𝐑𝐎̣𝐍 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆"    Tặng ngay 1 hộp Jeskyo Gold 7 (HQT) cho đơn hàng 499k Freeship toàn quốc cho...

Xem chi tiết

"𝐒𝐀̆́𝐂 Đ𝐄̣𝐏 𝐓𝐇𝐀̆𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 - 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐀̀𝐍"

"𝐒𝐀̆́𝐂 Đ𝐄̣𝐏 𝐓𝐇𝐀̆𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 - 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐀̀𝐍" 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑻𝑶𝑲𝑶 𝑱𝒂𝒑𝒂𝑮𝒐𝒍𝒅 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 999𝒌 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈...

Xem chi tiết
🧧🧧

🧧🧧 "KHAI XUÂN NHƯ Ý - ĐÓN LỘC ĐẦU NĂM" 🧧🧧

"KHAI XUÂN NHƯ Ý - ĐÓN LỘC ĐẦU NĂM"  - Tặng ngay 01 hộp Tăng lực đại bổ cho đơn hàng 499k- Freeship toàn quốc cho...

Xem chi tiết
Chương trình Combo đón Tết:

Chương trình Combo đón Tết: "MUA 2 ĐƯỢC 3 - NHẬN THÊM VOUCHER GIẢM GIÁ"

Chương trình Combo đón Tết: "MUA 2 ĐƯỢC 3 - NHẬN THÊM VOUCHER GIẢM GIÁ"  COMBO TĂNG ĐỀ KHÁNG - GAN KHỎE MẠNH - TẾT BÌNH...

Xem chi tiết

"𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐒𝐔̛́𝐂 𝐊𝐇𝐎̉𝐄 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 - 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 Đ𝐎́𝐍 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐆"

  𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑺𝒂̂𝒎 Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝑲𝒐𝒔𝒂𝒆𝑲𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑱𝒆𝒔𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒐𝒚𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 499𝒌 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀...

Xem chi tiết

"𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐍𝐀̆𝐌 𝐑𝐎̣̂𝐍 𝐑𝐀̀𝐍𝐆 - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆" 🎁🎁

  𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒔𝒊𝒓𝒐 𝑭𝒓𝒂𝒏𝑮𝒐𝒍𝒅 𝑪𝒐𝒛𝒊𝒍 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 399𝒌 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑱𝒆𝒔𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒐𝒚𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 499𝒌 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚...

Xem chi tiết
⚡️⚡️

⚡️⚡️ "𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐋𝐄̂̃ 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘" ⚡️⚡️

   𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟐𝟓% 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 #𝐒𝐮̛́𝐜_𝐊𝐡𝐨̉𝐞_𝐕𝐚̀𝐧𝐠_𝟐𝟒𝟕 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨̛𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟒𝟗𝟗𝐤----------------------------------------------------------- Tuần lễ "vàng" với hàng...

Xem chi tiết
🎁🎁

🎁🎁 "𝐌𝐔𝐀 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘 - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆" 🎁🎁

  Không chỉ cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt chất lượng, Sức Khỏe Vàng 247 còn không ngừng nâng cao chất lượng...

Xem chi tiết
THẤU HIỂU SỮA DINH DƯỠNG Y TẾ FRANGOLD NUTRI F CÙNG DƯỢC SỸ CHUYÊN MÔN CỦA SUCKHOEVANG247

THẤU HIỂU SỮA DINH DƯỠNG Y TẾ FRANGOLD NUTRI F CÙNG DƯỢC SỸ CHUYÊN MÔN CỦA SUCKHOEVANG247

Sau một thời gian ra mắt, FranGold Nutri đã đón nhận những phản hồi tích cực từ hàng triệu khách hàng cùng với những câu hỏi...

Xem chi tiết
𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐍𝐇𝐎́𝐌 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐇𝐎́𝐀 𝐋𝐀̀𝐍 𝐃𝐀

𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐍𝐇𝐎́𝐌 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐇𝐎́𝐀 𝐋𝐀̀𝐍 𝐃𝐀

  𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 25? 𝐷𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑎̃𝑜 ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑑𝑎 𝑥𝑖̉𝑛 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑥𝑒̣̂...

Xem chi tiết
4 LỢI ÍCH CỦA COLLAGEN ĐỐI VỚI CƠ THẺ

4 LỢI ÍCH CỦA COLLAGEN ĐỐI VỚI CƠ THẺ

  𝑪𝒐𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 𝒅𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒂̀𝒐 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 , 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒎 25% 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉...

Xem chi tiết
🌸 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝟐𝟎/𝟏𝟎 - 𝐓𝐎̂𝐍 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐍𝐔̛̃ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 🌸

🌸 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝟐𝟎/𝟏𝟎 - 𝐓𝐎̂𝐍 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐍𝐔̛̃ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 🌸

𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝟐𝟎/𝟏𝟎 - 𝐓𝐎̂𝐍 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐍𝐔̛̃ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓    20.10 là dịp đặc biệt trao gửi ngàn lời yêu thương đến phái đẹp. Phụ nữ...

Xem chi tiết
ƯU ĐÃI TƯNG BỪNG - MỪNG SINH NHẬT 5 TUỔI

ƯU ĐÃI TƯNG BỪNG - MỪNG SINH NHẬT 5 TUỔI

Tháng 9 này, Sức khỏe vàng 247 hân hoan đón mừng sinh nhật 5 tuổi (29/09/218 – 29/09/2023) Trải qua 5 năm phát triển, Sức khỏe...

Xem chi tiết
MUA HÀNG THẢ GA - BAO LA ƯU ĐÃI

MUA HÀNG THẢ GA - BAO LA ƯU ĐÃI

𝑫𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒐𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 8 𝒏𝒂̀𝒚, #𝑺𝒖̛́𝒄_𝒌𝒉𝒐̉𝒆_𝒗𝒂̀𝒏𝒈_247 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊̀ 𝒉𝒐𝒕 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈??? -------------------------Nhằm tri ân toàn bộ quý khách đã...

Xem chi tiết
XƯƠNG CHẮC KHỎE - ĐÓN HÈ VUI VẺ

XƯƠNG CHẮC KHỎE - ĐÓN HÈ VUI VẺ

Đau nhức xương khớp có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như thoái hóa khớp, loãng xương, viêm khớp dạng...

Xem chi tiết
TÂM VỊ - DẠ DÀY KYOJAPA:

TÂM VỊ - DẠ DÀY KYOJAPA: " VỮNG DẠ TÂM AN - DẠ DÀY LUÔN KHỎE"

Một dạ dày khỏe mạnh sẽ giúp bạn "chiến" thật tốt trong các buổi tiệc tùng, liên hoan. Để dạ dày thêm khỏe, hãy sử dụng...

Xem chi tiết
DẦU GỘI PHỦ BẠC JESKYO HAIR - LÊN MÀU NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN - MÀU ĐẸP HƠN CẢ SALON

DẦU GỘI PHỦ BẠC JESKYO HAIR - LÊN MÀU NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN - MÀU ĐẸP HƠN CẢ SALON

Nhuộm tóc là cách thức làm đẹp để “trẻ hóa” thế nhưng bạn lo sợ vì những tác hại của thuốc nhuộm và sự bất tiện...

Xem chi tiết
HẾT HO – CẢM SỐT – SỔ MŨI – VIÊM HỌNG. VÌ ĐÃ CÓ SIRO FRANGOLD CARE

HẾT HO – CẢM SỐT – SỔ MŨI – VIÊM HỌNG. VÌ ĐÃ CÓ SIRO FRANGOLD CARE

Những ngày giao mùa, mưa gió, không khí ô nhiễm, chỉ số bụi mịn tăng vọt ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức đề kháng...

Xem chi tiết
KHUYẾN MÃI QUÀ TẾT 2023: “CẢ NHÀ VUI KHOẺ - ĐÓN XUÂN RỘN RÀNG”

KHUYẾN MÃI QUÀ TẾT 2023: “CẢ NHÀ VUI KHOẺ - ĐÓN XUÂN RỘN RÀNG”

Tết Nguyên Đán hay Tết cổ truyền, Tết ta, hoặc đơn giản là Tết, là dịp lễ lớn và quan trọng nhất trong năm tại Việt...

Xem chi tiết
NỖI LO TÓC BẠC? GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG TÓC BẠC HIỆU QUẢ.

NỖI LO TÓC BẠC? GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG TÓC BẠC HIỆU QUẢ.

Ông cha ta từ lâu đã có câu “ Cái răng cái tóc là góc con người”. Thế nhưng bắt đầu ở độ tuổi chạm trung...

Xem chi tiết
THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA? LÀM SAO BẢO VỆ SỨC KHỎE TRƯỚC VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP.

THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA? LÀM SAO BẢO VỆ SỨC KHỎE TRƯỚC VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP.

Không khí lạnh đang dần tràn về, cái lạnh như đã dần thấy rõ dần. Giữa cái thời tiết giao mùa giữa Thu - Đông là...

Xem chi tiết
BÍ QUYẾT ĐỂ PHỤ NỮ CÓ MỘT LÀN DA KHỎE ĐẸP

BÍ QUYẾT ĐỂ PHỤ NỮ CÓ MỘT LÀN DA KHỎE ĐẸP

Một làn da khỏe mạnh, tươi sáng sẽ khiến cho bạn cảm thấy tự tin, thu hút giữa đám đông hơn. Thế nhưng để có làn...

Xem chi tiết
DẦU GỘI PHỦ BẠC LÀ GÌ? NHỮNG LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CỦA DẦU GỘI PHỦ BẠC.

DẦU GỘI PHỦ BẠC LÀ GÌ? NHỮNG LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CỦA DẦU GỘI PHỦ BẠC.

Như đã từng biết, có rất nhiều cách để có một mái tóc đen bóng mượt. Thế nhưng việc nhuộm tóc đen bằng hóa chất rất...

Xem chi tiết
Sử dụng tinh dầu đuổi muỗi cả gia đình phải nhập viện

Sử dụng tinh dầu đuổi muỗi cả gia đình phải nhập viện

Một gia đình có 4 người, bị ngộ độc khi sử dụng máy xông tinh dầu đuổi muỗi đặt trong phòng ngủ được đưa đến khoa...

Xem chi tiết
5 người gặp biến chứng do tiêm silicon mua ngoài chợ

5 người gặp biến chứng do tiêm silicon mua ngoài chợ

Phần lưng chi chít mụn mủ của người cùng tiêm silicon với bệnh nhân ở Trà Vinh. Ngày 25/1, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó khoa Bỏng...

Xem chi tiết
Cô gái trẻ phát hiện u não khổng lồ sau gần 1 tháng bị đau đầu

Cô gái trẻ phát hiện u não khổng lồ sau gần 1 tháng bị đau đầu

Bệnh nhân L.T. (nữ, 22 tuổi, trú tại Bình Định) bị mất ngủ trầm trọng, sức khỏe ngày càng suy kiệt do bị đau đầu liên...

Xem chi tiết
Chế độ dinh dưỡng 4-5-1 mà Bộ Y tế khuyến cáo để phòng COVID-19 có gì đặc biệt?

Chế độ dinh dưỡng 4-5-1 mà Bộ Y tế khuyến cáo để phòng COVID-19 có gì đặc biệt?

Đây là một trong những nội dung trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch truyền thông "Niềm tin chiến thắng" được Bộ Y tế phát động...

Xem chi tiết
12 bí quyết để người cao tuổi sống trẻ, hạnh phúc và tâm an

12 bí quyết để người cao tuổi sống trẻ, hạnh phúc và tâm an

Có thể nói, độ tuổi 60 trở đi là thời điểm đặc biệt như bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ cuộc sống. Đó cũng...

Xem chi tiết
9 vấn đề sức khỏe ở người lớn tuổi không nên bỏ qua

9 vấn đề sức khỏe ở người lớn tuổi không nên bỏ qua

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), trung bình những người sau 65 tuổi có thể sống thêm 19,3 năm nữa. Tuy...

Xem chi tiết
Điểm danh các thực phẩm ĐẠI BỔ cho sức khỏe người cao tuổi

Điểm danh các thực phẩm ĐẠI BỔ cho sức khỏe người cao tuổi

Cơ thể của người già, người cao tuổi đều bị suy giảm các chức năng của hệ thống các cơ quan. Do đó, cơ thể sẽ...

Xem chi tiết
Ngăn ngừa chứng chán ăn ở người cao tuổi

Ngăn ngừa chứng chán ăn ở người cao tuổi

Chán ăn là một thuật ngữ y học có nghĩa là thiếu sự thèm ăn, nhưng đôi khi nó xảy ra vì lý do tâm thần...

Xem chi tiết
Những món quà ý nghĩa dành tặng cha mẹ mùa Vu Lan

Những món quà ý nghĩa dành tặng cha mẹ mùa Vu Lan

Mùa Vu lan báo hiếu đang về, trong tận cùng trái tim đầy cảm xúc, mỗi người con đều muốn dành tặng cha mẹ những lời...

Xem chi tiết
Thời điểm nào trong ngày cần cảnh giác nguy cơ đột quỵ cao nhất?

Thời điểm nào trong ngày cần cảnh giác nguy cơ đột quỵ cao nhất?

Bên cạnh yếu tố xác định yếu tố loại đột quỵ, việc cấp cứu đột quỵ kịp thời gian vàng càng sớm thì kết quả xử...

Xem chi tiết
Để tăng tuổi thọ hãy thực hiện 10 điều sau

Để tăng tuổi thọ hãy thực hiện 10 điều sau

Hiện nay người cao tuổi ngày càng nhiều do tuổi thọ ngày càng cao. Những năm tới, dự báo tuổi thọ trung bình của người Việt...

Xem chi tiết
Chứng chóng mặt ở người cao tuổi chớ có bỏ qua

Chứng chóng mặt ở người cao tuổi chớ có bỏ qua

Chóng mặt là một loại triệu chứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng ở người cao tuổi (NCT) chiếm tỷ lệ cao hơn và...

Xem chi tiết
Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi khi trời nồm ẩm thấp

Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi khi trời nồm ẩm thấp

Thời tiết trong mùa nồm ẩm thường không cố định, sáng sớm hay có mưa phùn, đến buổi trưa sẽ dừng mưa nhưng chiều tối lại...

Xem chi tiết
7 biểu hiện của suy nhược cơ thể dễ nhận biết

7 biểu hiện của suy nhược cơ thể dễ nhận biết

Bị suy nhược cơ thể do nguyên nhân nào?Lo lắng, stress, trầm cảm khiến cơ thể bị suy nhượcLo lắng, trầm cảm là nguyên nhân chính gây nên...

Xem chi tiết
Nguyên nhân và cách phòng ngừa xơ vữa động mạch

Nguyên nhân và cách phòng ngừa xơ vữa động mạch

1. Nguyên nhân xơ vữa động mạch Nhiều nghiên cứu khoa học đã tìm ra và chứng minh được rằng bệnh xơ vữa động mạch có...

Xem chi tiết
Xây dựng “hàng rào” miễn dịch giúp người lớn tuổi vượt qua dịch bệnh

Xây dựng “hàng rào” miễn dịch giúp người lớn tuổi vượt qua dịch bệnh

Hệ miễn dịch khoẻ mạnh, hoàn thiện đóng vai trò then chốt giúp cơ thể chiến thắng bệnh tật. Tuy nhiên, ở độ tuổi ngoài 60,...

Xem chi tiết
5 nguyên nhân khiến người già chán ăn và cách khắc phục đơn giản

5 nguyên nhân khiến người già chán ăn và cách khắc phục đơn giản

Dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng đối với sức khỏe dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Đặc biệt, người già thường có xu hướng ăn...

Xem chi tiết
6 lời khuyên hữu ích giúp cả gia đình tăng cường sức đề kháng phòng dịch Covid-19

6 lời khuyên hữu ích giúp cả gia đình tăng cường sức đề kháng phòng dịch Covid-19

Chưa bao giờ mọi người nâng cao cảnh giác như mùa dịch Covid-19, và vấn đề nâng cao sức khỏe để phòng dịch càng được quan...

Xem chi tiết
Người cao tuổi cần ăn, uống gì để tăng đề kháng chống lại COVID-19

Người cao tuổi cần ăn, uống gì để tăng đề kháng chống lại COVID-19

Người cao tuổi và người có bệnh mạn tính mắc bệnh COVID-19 chiếm tỷ lệ cao, là do họ có sức đề kháng và miễn dịch...

Xem chi tiết

"Bỏ túi" 7 cách vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình phòng dịch Covid-19

Dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Dưới đây là 7 cách vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình phòng dịch Covid-19.Nguồn: vov.vn

Xem chi tiết
Điểm danh những thực phẩm giết chết làn da “không tuổi”

Điểm danh những thực phẩm giết chết làn da “không tuổi”

Để sở hữu làn da không tuổi, ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thường xuyên, bạn cũng nên tránh hoặc hạn chế...

Xem chi tiết
Làm thế nào để giảm cân mà da không bị chảy xệ?

Làm thế nào để giảm cân mà da không bị chảy xệ?

Nhiều chị em muốn bước vào hành trình giảm cân nghiêm túc nhưng lại lo lắng da xấu và chảy xệ. Nỗi lo lắng, sợ xấu...

Xem chi tiết