Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng được tính từ lúc hoàn tất thủ tục đặt hàng với tổng đài viên đến khi nhận được hàng.


Đối với khu vực Đà Nẵng:

+ Đơn hàng được xác nhận thành công trước 11h Sáng: Thời gian giao hàng dự kiến trong ngày.

+ Đơn hàng được xác nhận thành công sau 11h Sáng: Thời gian giao hàng dự kiến 6-24 tiếng.


Các tỉnh thành và khu vực khác:

Thời gian giao hàng dự kiến 1-3 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận thành công.