Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay tại thời điểm nhận hàng.