𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐍𝐇𝐎́𝐌 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐇𝐎́𝐀 𝐋𝐀̀𝐍 𝐃𝐀

Boon
Th 4 13/12/2023

 

 

𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 25? 𝐷𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑎̃𝑜 ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑑𝑎 𝑥𝑖̉𝑛 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑥𝑒̣̂ ℎ𝑎𝑦 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎́𝑚, 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜̂̃ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡? 🥹🥹

⛔️ Bạn hoàn toàn không thể ngăn chặn quy trình lão hóa bởi đó là một quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chậm lại quá trình này bằng việc bổ sung collagen trong khẩu phần ăn hàng ngày. Dưới đây là top 5 nhóm thực phẩm giúp trẻ hóa làn da

✅ Thực phẩm có nhiều Omega-3 🐟

✅ Thịt gà 🐥

✅ Thực phẩm giàu vitamin C 🍊

✅ Các loại rau xanh 🥗

✅ Nước hầm xương 🍲

👉 Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̀𝒎 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒑𝒕𝒊𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒐 9000𝒎𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏, #𝑬𝑳𝑰𝒁𝑨_𝑷𝑨𝑹𝑰𝑺𝑻𝑬𝑪𝑯_𝑮𝑶𝑳𝑫 𝒄𝒐́ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒐̀𝒂 𝒕𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒕𝒉𝒖̣ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎. 𝑩𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒐́ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒙𝒊̉, 𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒐, 𝒍𝒖̛̣𝒖 đ𝒐̉, #𝑬𝑳𝑰𝒁𝑨_𝑷𝑨𝑹𝑰𝑺𝑻𝑬𝑪𝑯_𝑮𝑶𝑳𝑫 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒐𝒙𝒚 𝒉𝒐́𝒂, 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒃𝒐̉ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒂́𝒎 𝒅𝒂, 𝒏𝒉𝒂̆𝒏 𝒅𝒂, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒊̣𝒏, 𝒉𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐́𝒂 𝒅𝒂. 💞💞

________________

Giá bán lẻ niêm yết của sản phẩm: 700.000đ/Hộp 10 lọ x 30ml

🤝 Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, vui lòng truy cập: https://suckhoevang247.com/products/eliza-paristech-gold

🛒 Store: suckhoevang247.com - "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng"

________________

#skv247 - "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng"

☎️ Hotline - Zalo: 0935.90.90.52

📍 Fanpage: https://www.facebook.com/suckhoevang247.vn/

🛒 Store: skv247.com

🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@suckhoevang247

🏠Toà nhà: Số 352-354 Kinh Dương Vương - P. Hòa Minh - Q. Liên Chiểu - Đà Nẵng