Từ ngày 1-3, chính thức triển khai bệnh án điện tử thay thế sổ khám bệnh

SKV 247
Th 6 01/03/2019
Từ ngày 1-3, chính thức triển khai bệnh án điện tử thay thế sổ khám bệnh  - 1

Hồ sơ bệnh án bằng giấy sẽ thay bằng hồ sơ bệnh án điện tử

Theo lộ trình thực hiện bệnh án điện tử giai đoạn từ 2019 đến 2023, bắt đầu từ ngày 1/3/2019, các cơ sở y tế sẽ bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh trước kia. Trong đó, bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác. 

Trong lộ trình này cũng quy định rõ, các cơ sở khám chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định. 

Trong đó, mỗi người có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin, gồm: hồ sơ bệnh án giấy và có chữ ký của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử. Hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Đồng thời, các cơ sở y tế có 12 tiếng để cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân kể từ khi có y lệnh khám và chữa bệnh. 

Ngoài ra, giai đoạn từ 2024 đến 2028, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh chưa thể triển khai phải báo cáo cho cơ quan quản lý trực thuộc. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030. 

Theo dantri

Viết bình luận của bạn